Lærlinger

ETTO Bygg er en godkjent lærlingebedrift. Hvert år tar vi inn mellom to til tre lærlinger.

Lærlinger jobber på veggen hos Etto Bygg

Det å være lærling hos ETTO Bygg er en bra start på karrieren, du lærer på jobben og mange av våre lærlinger blir tilbudt fast jobb etter endt lærlingetid.