Rehabilitering av Bakke bydelshus

11 FEB 2019

Moderne kontorlokaler fyller nå det kirkelignende bydelshuset på Bakklandet. Etto Bygg har rehabilitert Bakke bydelshus fra innsiden på kortest mulig tid slik at leietakerne kunne flytte inn. Det utvendige gjenstår.


Fasaden til Bakke Bydelshus med brakka i forgrunnen.

Fakta om prosjektet:

  • Byggeleder: Geir Hegge
  • Prosjektleder: Håkon Myrhaug
  • Oppgave: Rehabilitering
  • Bemanning: 8-10 personer, inkludert 2 lærlinger
  • Når: Februar 2018 – 1. oktober (første byggetrinn)
  • Største utfordring: Knapp tid fra oppstart til leietakere skulle flytte inn

 

Bakke bydelshus – fra Gud til Vannskrekk

Bakke bydelshus har et stort kobbertekt tårn og en bygningskropp som gjør at det lett kan forveksles med en kirke. Det var faktisk kirke der en periode da Bakke kirke ble flyttet noen meter på slutten av 30-tallet. Bygningen var opprinnelig bygd som menighetshus for Bakklandet menighet i 1914.

Kommunen overtok og menighetshuset ble til bydelshus. Bakke bydelshus var konserthus og Trondheims gryende punkescene på 80-tallet. Vannskrekk var et av bandene som spilte.

Bygningen som har huset alt fra Gud til Vannskrekk er nå transformert igjen. Denne gangen er det moderne kontorlokaler og noen hybler som har fått innpass.

 


Det store vinduet som er satt inn tilfører et nytt karaktertrekk til bygget.

 

Et vindu utenfor vernesonen

Bakke bydelshus er tettet fra utsiden, flere av vinduene er skiftet ut og nye takvinduer og kjellervinduer er satt inn.

I tillegg til kirketårnet har bydelshuset nå fått et nytt karaktertrekk; et gigantisk vindu i sentrum mot Bakklandet.

– Jeg liker det store vinduet. Om man ikke får gjøre om gamle bygninger til dagens standard, blir de fort stående tomme. Og om en bygning står tomt for lenge, må den rives til slutt, sier byggeleder Geir Hegge.

Bakke Bydelshus er rett utenfor vernesonen, noe som har gjort grepene med nye vinduer mulig. Men det var fra innsiden rehabiliteringen startet. Nye leietakere skulle inn.

 


Kontorlokalene til EGGS Design i Trondheim har god takhøyde oppe på mesaninen.

 

Rehabilitering fra innsiden

Mye i Bakke Bydelshus var på overtid. El-anlegg er byttet ut og gulvene har fått vannbåren varme. All bæring er fornyet og forbedret.


"Vi hadde en dyktig, polsk murer innom. Han sa at i Polen ville de ha revet veggene. Vi reddet dem."

Geir Hegge, byggeleder.

I kjelleren, hvor det når er kontorlokaler og teknisk rom, fjernet vi 350 tonn jord med minigraver. Den kom akkurat inn den største åpningen.

– Jeg pleier ikke å ha flaks, men jeg hadde det med minigraveren, sier Geir Hegge og ler.
Det å starte rehabilitering fra innsiden når det utvendige trenger et solid løft, er ikke den rekkefølgen vi anbefaler. Men vi har forståelse for at det er store kostnader det er snakk om og at de nye eierne hadde behov for å få inn leieinntekter. Tiden i dette prosjektet var knapp.

 


Rikelig med dagslys kommer inn i kontorlokalet og allrommet med nye takvinduer.


Jevn arbeidsstokk fra start til slutt

Vi ville egentlig ha 1-2 måneder mer enn vi fikk. Både vi og eier strakk oss så langt vi kunne. Nye leietakere skulle flytte inn 1. oktober.

Det er som regel ikke en god idé å løse korte tidsfrister ved å sette inn mange håndverkere. Vi har hatt en jevn arbeidsstokk på 8-10 mann hele tiden.

– Det handler om å være effektiv og sette rette folk på de rette oppgavene. Det nytter ikke å pøse på med folk, sier prosjektleder Håkon Myrhaug.

Spesielt ikke når ingenting er standard.


Byggeleder Geir Hegge (til venstre) og prosjektleder Håkon Myrhaug (til høyre).

 

Alt var ikke tegnet ferdig

Alt i Bakke bydelshus er spesialbestilt, ingenting er standard. Trappen, for eksempel, kostet omtrent 600 000,-, og den skulle inn i et rom hvor vi skulle bygge en ny etasje legge nytt gulv.


– Vi trykker ikke på bestill-knappen før vi har grunnlaget og målene på plass, poengterer Håkon Myrhaug.

Underveis støtte vi på utfordringer som ikke var løst i tegningene. Da bidro vi til å finne løsninger. Innvendig bæring av vinduene hvor mesaninen i andre etasje holdes svevende av sidevinduene, er en slik løsning vi fant.

 


Glassgulv i etasjeskillet langs sideveggene gjør at kontorlokalene nærmest svever og lyset kommer inn. 

 

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene

Gammelt møter nytt i Bakke bydelshus. Vi har tatt vare på mye av det gamle og tilpasset det til dagens bruk. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Gulvet er påkostet med Terazzo-fliser som var populært på husets jomfrudager på 20-tallet.

– Det er et slit, men det er artig å få noe gammelt til å bli bra, sier Håkon Myrhaug.

– Man blir engasjert, føyer Geir Hegge til og sier; jeg synes det ble jævlig bra, jeg!

 


Alt er nøye gjennomtenkt og av god kvalitet.