Nytt bygg på Ringve Gård

01 NOV 2016

Nybygget på Ringve Gård ble reist på rekordtid vinteren 2013. Vi bidro med tømrerarbeidet, samarbeidet tett med de andre leverandørene og har fått en god og varig relasjon med museet. Det nye bygget har sammen med ombyggingen for å forbedre publikumsflyten løst utfordringene museet hadde tidligere.

 

fakta om prosjektet:

• Byggeleder: Håkon Myrhaug
• Oppgave: tømring
• Bemanning: 10 personer
• Når: vinteren 2013
• Største utfordring: tid

 

En av de gamle lystgårdene på Lade

Oppe på en av høydene på Lade ligger Ringve Gård – en av de gamle lystgårdene i Trondheim. Helt siden Ringve Musikkmuseum åpnet dørene på midten av 50-tallet, har gårdsbygningene blitt fylt med musikk og mer enn 2000 musikkinstrumenter fra hele verden. Museet har status som nasjonalt museum og er en viktig kulturskatt.

Nytt møtte gammelt på rekordtid

Museet hadde behov for areal til skiftende utstillinger, forbedret logistikk og tilgjengelighet. Det ble besluttet å bygge et moderne tilbygg i tillegg til å gjøre om på eksisterende arealer for å forbedre logistikken. Butikk og resepsjon byttet plass med festsalen for å få resepsjonen i hjertet av bygningsmassen, og museet fikk installert en etterlengtet heis. Hele utbyggingen og ombyggingen ble gjennomført på noen knappe vintermåneder. Det var ikke rom for forsinkelser.

Tilbygget har en grunnflate på omkring 430 m², en etasje over og en under jorden. Arkitektene Link Arkitektur har gitt det et klart, moderne uttrykk som allikevel føyer seg fint inn og underordner seg gårdsanlegget på Ringve Gård.

Etto Bygg ble valgt som ansvarlig tømrerfirma til å bygge reisverket i nybygget. Vi ble involvert helt fra starten av, noe som er viktig for oss. I dette prosjektet var flere entreprenører engasjert, og vi hadde ukentlige byggemøter både på tvers og internt hos oss for å sikre en god prosess og ferdigstillelse til avtalt tid.

Byggetiden var spesielt knapp. Vi hadde opp til 10 faste personer, inkludert en lærling, på prosjektet med Håkon Myrhaug som byggeleder. Vi kom i mål til avtalt tid og er godt fornøyde med arbeidet vi utførte på Ringve Gård.


"For oss er det viktig å forutse ting som kan oppstå så tidlig som mulig. Da kan vi sikre god flyt og framdrift i prosjektet. Når tiden er knapp, blir det i hvert fall ikke kvalitet av å bruke tiden dårlig." 

Håkon Marhaug, byggeleder.


EN VARIG RELASJON med museet

Nybygget har løst utfordringene museet hadde tidligere. Nå har Ringve fått egnede arealer til skiftende utstillinger og fyller kravene til universell utforming. Etto Bygg har blitt engasjert direkte av museet til flere oppdrag siden arbeidet med nybygget. Det vitner om en fornøyd oppdragsgiver og er den beste tillitserklæringen vi kan få. Vi har mye erfaring med rehabiliteringsprosjekter og gamle verneverdige bygg, og vi setter stor pris på å få komme tilbake til slike flotte steder som Ringve Gård – igjen og igjen.

Museet er veldig fornøyde med nybygget og ombyggingen, og driftsleder Tor Marschhäuser har tatt kontakt med oss i Etto Bygg flere ganger siden prosjektet med nybygget.

"Dette var første gang vi engasjerte Etto Bygg, og det har blitt til en varig relasjon."

Tor Marschhäuser, driftsleder på Ringve Musikkmuseum.

 


Passasjen som binder det nye bygget sammen med det gamle.


Gammelt møter nytt.


Etto Bygg hadde tømrerarbeidet på de innvendige veggene i kjeller. Her ser man tydelig hvordan den gamle grunnmuren møter tilbygget.Garderoben i kjelleren på nybygget.


Tilbygget ligger fint i terrenget og bryter med det gamle.