Skansen

23 APR 2013

EttoBygg har jobbet med oppussing og rehabilitering av Steinerskolen på Skansen, og jobben ble ferdigstilt våren 2013.